Retsforbeholdet udfordrer forholdet mellem Danmark og Færøerne

Hvis Danmark stemmer ja til at ophæve EU- retsforbeholdet 3. december, så kan det ende med, at Danmark sender egen lovgivning til Bruxelles. Alligevel kan Folketinget blive lovgivningsmagt på Færøerne. Sjúrður Skaale, folketingsmedlem, kalder konstruktionen prekær.

Kaj Joensen
-Ophæves EU-retsforbeholdet, så kan det have udfordringer for rigsfællesskabet.

Det sagde Sjúrður Skaale, Javnaðarflokkurin(Socialdemokraterne), under behandlingen af statsministerens åbningstale.

Samme dag havde Sjúrður Skaale fået svar fra Justistministeren, om hvad der sker, hvis retsforbeholdet bliver ophævet, og Danmark overgår i en tilvalgsordning.

-Hvis en dansk lov i sin helhed ophæves som følge af en EU-retsakt, kan der være behov for at sikre, at retstilstanden på Færøerne(og Grønland.red) ikke påvirkes heraf. Dette kan ske gennem Folketingets vedtagelse af love, der udelukkende gælder for Færøerne, står der i svaret fra Justitsministeriet.

Vedtage love for Færøerne

Justitsministeriet siger også, at Færøerne kan også, i det omfang det er muligt efter den færøske hjemmestyrsordning, overtage et givent sagsområde.

Ifølge Sjúrður Skaale, så kan det ende med, at Folketinget lave love, som kun gælder for Færøerne, og som Justitsministeriet også siger, bliver lavet efter ønske fra Færøerne.

Det færøske landstyre har sat sig som mål at overtage udlændinge området, person, familie- og arveretten.

Sjúrður Skaale siger, at han også selv så, at Færøerne hjemtager disse sagsområder.

Han siger også, at stemmer danskerne ja til ophævelsen af EU-retsforbeholdet kan det før til forandringer i rigsfællesskabet, og henviser til Færøerne vil lave deres egen forfatning.

-Danmarks formentlige ophævelse af retsforboldet i EU kan, blandt andet, nemt føre til, at der må findes nye ordninger mellem Danmark og Færøerne, siger Sjúrður Skaale.

Retsforbeholdet skal ikke ophæves

I Justitsministeriets svar til Sjúrður Skaale minder ministeriet om, at nuværende retsforbehold ikke eventuel skal ophæves, men omdannes til en tilvalgsordning.

Omdannelsen indebærer, at Danmark, sag for sag, får ret til at træffe beslutning om at deltage i samarbejdet om konkrete retsakter.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer