Rigsombudets indberetning: Færøerne ønsker medlemsskab i WTO og EFTA

Bloktilskudet fra Danmark skal fastfryses igen, en række sagsområder skal overtages og Færøerne ønsker medlemsskab i WTO og EFTA. Det står blandt andet i Rigsombudsmandens indberetning til Færøudvalget.

 

Kaj Joensen
Under overskriften “Solidaritet, Selvbærende og Frihed” har det nye landstyre på Færøerne, bestående af Javnaðarflokkurin(Socialdemokraterne), Tjóðveldi(Republikanerne) og Framsókn, præsenteret deres koalitonsgrundlag.

Der står blandt andet, at det nye landsstyre vil fastfryse bloktilskudet igen, overtage udenrigsområdet, luftrummet og person, arve- og familieretten, og senest i 2017 skal der være afholdt en folkeafstemning om en færøsk forfatning.

Det skriver Rigsombudsmanden i en indberetning til Færøudvalget i Folketinget.

Fastfryses med det samme

Bloktilskudet, som var 635 millioner 2014 kroner er blevet pristalsreguleret siden 2012, skal fastfryses 1. januar 2016. Det har finansminister Kristina Háfoss bebudet.

Aftalen, som den forrige danske regering lavede med det forrige landsstyre, var ellers gældende for 2016.

Bloktilskudet var også fastfrosset fra 2001 til 2012.

Skattelettelser

Rigsombudsmanden skriver også i sin indberetning, at lagmanden Aksel V. Johannesen siger, at den største udfordring for Færøerne er at få en holdbar økonomi.

Underskudet på den færøske finanslov vil medføre underskud på 150 millioner kroner. Siden indberetningen har Kristina Háfoss fremsat en fremskrevet finanslov, som viser et underskud på 144 millioner kroner.

-Det er dog fortsat koalitionens mål at gennemføre en skattelettelse for lav- og mellemindkomsterne allerede fra årsskiftet 2015-2016, men det forudsætter ifølge Aksel V. Johannesen også, at skattelettelsen er fuldt finansieret, står der i indberetningen.

Medlemskab i EFTA og WTO

Landstyret har sat sig som mål at udenrigstjenesten skal udbygges, og en eksportpolitik udarbejdes. I den forbindelse vil landsstyret søge om medlemsskab i verdenshandelsorganisiationen WTO og European Free Trade Association(EFTA)

I et bilag til koalitionsgrundlaget “Mere aktiv udenrigspolitik” uddybes planerne om at styrke udenrigspolitiken:

-Vi vil stræbe efter selvstændigt medlemskab i nordiske, europæiske og internationale organisationer, herunder Nordisk Råd, EFTA, WTO og IOC, og i større grad udnytte mulighederne i det arktiske samarbejde.

-Vi vil revurdere den udenrigspolitiske fuldmagtslov, fjerne begrænsninger og hindringer og revurdere vores handelsaftaler. Det er målet at få en frihandelsaftale med EU og forbedre handelsforbindelserne med andre lande.

Du kan læse hele indberetningen her.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer