Man må gøre forskel på Riget og Danmark

Der er ikke retningslinjer for, hvad der skal forstås ved stedlige henvisninger som ”her i landet” og ”her i riget” i dansk lovgivning. Det har konsekvenser for rigets borgere, siger Sjúrður Skaale, folketingsmedlem.

Der er eksempler på, at færøske pensionister er kommet i klemme, fordi man ikke har udtrykt sig helt klar i lovgivningen. Det mener Sjúrður Skaale(J). Han har derfor taget sagen op med justitsminister Søren Pape Poulsen(K).

I dansk lovgivning bliver der brugt vendinger som ”her i landet” og ”her i riget”. Sjúrður Skaale(J) siger, at ofte blive de vendinger brugt, når der bliver fremsat krav om vedkommende person her en bestemt tilknytning til landet eller riget. Eller når der skal fastsættes nogle rettigheder udfra hvor længe vedkommende har boet i landet.

-Det lyder banalt, men det er helt afgørende at formulere sig korrekt, når man laver love. Det har desværre ikke altid lykkedes, og flere færinger er kommet i problemer af dette, siger Sjúrður Skaale, der vil have regeringen at lave klare regler på området.

Pensionsloven
I starten af oktober måned stillede folketingsmedlem Sjúrður Skaale og resten af Folketingest Færøudvalg derfor et spørgsmål til Søren Pape Poulsen og Justitsministeriet omkring, hvordan stedlige henvisninger i dansk lovtekst skal fortolkes.

-Kan ministeren bekræfte, at stedlige henvisninger i dansk lovgivning til ”her i landet” og ”her i riget” altid skal forstås henholdsvis som henvisning til Danmark og til Danmark, Færøerne og Grønland, lød spørgsmålet til Søren Pape Poulsen.

Der er eksempler på, at borgere har mistet sociale ydelser på grund af formuleringerne i loven.

En sag handler om en borger, der efter at have boet i Danmark det meste af sit arbejdsliv, flyttede til Færøerne og arbejdede der i en kortere årrække.

Da borgeren nåede pensionsalder, viste det sig, at årene, vedkommende arbejdede på Færøerne, ikke blev talt med i den samlede arbejdsalder – og det på trods af pensionslovens optjeningsprincip.

Princippet bygger på arbejdsliv ”her i riget”- men det fortolkes i den konkrete lovtekst som ”i landet” (DK, red.)

Ingen retningslinjer
I svaret til Sjúrður Skaale og Folketingets Færøudvalg skriver Søren Pape Poulsen, at selv om man ud fra en
sproglig forståelse vil udrede, at ”her i riget” henviser til rigsfællesskabet og således omfatter både Danmark, Færøerne og Grønland, mens ”her i landet” vil skulle forstås som Danmark, så er der ikke retningslinjer for, hvordan formuleringerne skal forstås i dansk lovtekst.

Svaret vil altid bero på en konkret fortolkning af den relevante lovgivning.

Søren Pape Poulsen siger også, at man ikke give et generelt svare, og Justitsministeriet må henvise til Beskæftigelsesministeriet, hvis der ønskes et svar på, hvordan den stedlige henvisning ”her i riget” skal forstås i pensionsloven.

 Ikke holdbart
– Det er både godt og nødvendigt, at der er plads til fortolkninger. Men det skal ikke være en mulighed, når det drejer sig formuleringer, vi alle bruger og er enige i betydningen af.

-I forhold til sagen om rettigheden til pension, fortolker myndighederne kravet om arbejdsliv ”her i riget” som at vedkommende skal have boet i Danmark hele arbejdslivet. Det kan godt være, at det er den rigtige fortolkning, men det er ikke den gængse opfattelse af stedhenvisningens betydning. Derfor er det ikke holdbart, siger Sjúrður Skaale.

Svaret fra Søren Pape Poulsen og Justitsministeriet har afstedkommet uddybende spørgsmål fra Sjúrður Skaale og Folketingets Færøudvalg.

Artiklen har også været bragt på sermitsiag.ag

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer