Færøske håndværkere afskæres fra licitation

De færøske folketingsmedlemmer kritiserer den danske regering for at sende politistationen i Thorshavn i udbud efter EU-regler. Man sniger EU-regler ind ad bagdøren, siger Magni Arge. Færøske firmaer skal kunne byde på færøske vilkår, siger Sjúrður Skaale

Politiet i Thorshavn skal flytte til et nyt hovedkvarter. Bygningen er købt, men der skal bygges en del om, før politiet kan rykke ind.

Et aktstykke fra Transport-, Bygnings- og Boligministeriet til finansudvalget viser, at totaludgiften til ombygningen af politistationen forhøjes fra de oprindeligt planlagde 108 millioner kroner til 138 millioner.

Af de 138 millioner går 42 millioner til købet af den nye bygning.

Ombygningen af politistationen er sat i udbud efter EU-regler.

– Det her betyder, at EU-lov sniger sig ind i det færøske samfund gennem en dansk bagdør på trods af, at vi på Færøerne har egne love og regler på området, siger folketingsmedlem Magni Arge (Tjóðveldi/Republikanerne).

Bygningsstyrelsen skal følge EU
Magni Arge stillede i oktober et spørgsmål til transportminister Ole Birk Olesen (LA), hvor han ville vide, hvorfor Bygningsstyrelsen ikke kunne udbyde efter færøske love og regler.

Lokale aktører har trukket sig, fordi udbuddet er foregået efter EU-regler, mener Magni Arge.

Ole Birk Olesen har svaret, at Bygningsstyrelsen er underlagt EU-reglerne for udbud. Udbudsloven gælder for danske statslige ordregivere, uanset at udførelsesstedet er på Færøerne.

– Så vidt jeg kan vurdere, havde Bygningsstyrelsen således ikke andre muligheder end at sende udbygningen af politistationen i Tórshavn i udbud efter EU-reglerne, siger Ole Birk Olesen.

Færinger var interesserede
I aktstykket til Finansudvalget står der, at der har været manglende interesse blandt færøske virksomheder. Den påstand tibagerviste Færøernes Håndværksmesterforening allerede da sagen kom frem.

De skriver i en pressemeddelelse, at færøske virksomheder var interesserede. De valgte bare ikke at være med, da ombygningen ikke blev udbudt efter den færøske licitationslov, men efter EU-regler.

– Projektet var et såkaldt funktionsudbud, hvor entreprenørfirmaerne skulle færdigprojektere store dele af ydelserne. Denne fremgangsmåde er forbundet med stor risiko, skriver Færøernes Håndværksmesterforening.

Den samme fremgangsmåde er brugt ved byggeriet af statsfængslet i Nuuk, og der har den ført store problemer med sig, påpeger den færøske erhvervsforening.

Magni Arge kræver, at færøsk lov følges ved statslige byggerier.

– Selvfølgelig skal den danske stat følge færøsk lov på Færøerne. Alt andet er ikke bare respektløst, men eroderer også hele grundlaget for det ansvar og de forpligtelser, som vi har taget på os, siger Magni Arge.

Formentlig bliver byggeriet dyrere, når licitationen vindes af danske firmaer, der skal transportere entreprenørmaskiner osv. til Færøerne, bemærker han.

Erhvervsstyrelsen samme svar
Sjúrður Skaale, folketingsmedlem for Javnaðarflokkurin/Socialdemokratiet, er også skeptisk overfor fremgangsmåden.

Han medgiver, at der næppe kan gøres noget for at ændre denne sag, men har spurgt erhvervsminister Rasmus Jarlov (K), om regeringen vil udbyde efter færøske regler i fremtiden.

Ministeren henviser i svar til Sjúrður Skaale til, at den danske lovgivning om offentligt udbud bygger på EU-regler, der sikrer solid konkurrence og fornuftig brug af offentlige midler.

– Men det må kunne lade sig gøre at finde fornuftige løsninger. Færøske virksomheder skal have mulighed for at byde på arbejder på de her i landet gældende vilkår. Det er kun rimeligt at forlange, at regeringen arbejder mod at lave om på disse forhold,siger Sjúrður Skaale.

Sermitsiaq.ag har også bragt artiklen.

Facebooktwitter
+ posts

Facebook kommentarer